Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Je rechten op zak 2024 - Deconnectie

20/12/2023 | FR / NL
Geldt dit recht op deconnectie ook voor jou?
Wat is het doel van dit recht op deconnectie?
Hoe dit recht op deconnectie invoeren?

Laptops, tablets, smartphones... Deze nieuwe technologieën hebben van jullie extreem verbonden werknemers gemaakt, die voortdurend in contact staan met je bedrijf. Op elk moment van de dag, in het weekend of zelfs 's nachts sturen sommige werkgevers je berichten waarin om een onmiddellijke reactie wordt gevraagd. 

Laten we eerlijk zijn, buiten hun werkuren hoeven bedienden geen verantwoording af te leggen aan hun werkgever (met uitzondering van leidinggevend en vertrouwenspersoneel dat niet onderworpen is aan de wet op de arbeidsduur). Door de algemene invoering van telewerk zijn de grenzen van je werkdag echter al te vaak vervaagd en is er te vaak misbruik ontstaan.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor het evenwicht tussen werk en privéleven en voor je gezondheid. Veel werknemers hebben stress, een burn-out of aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Deconnectie betekent ook de mogelijkheid hebben om niet met het werk bezig te zijn. Het moet haalbaar zijn om het werk af te krijgen binnen de voorziene arbeidsduur. Daarom mag deconnectie niet leiden tot een onrealistische werklast de volgende werkdag, rekening houdend met de situatie in de sectoren.

In zijn maatregelen heeft de “arbeidsdeal” het recht op deconnectie voorzien, wat een echte stap vooruit betekent.   

Ja, als je werkt in een bedrijf met minstens 20 werknemers.

Wij betreuren dat werknemers in bedrijven met minder dan 20 werknemers van dit recht worden uitgesloten en dus onterecht worden gediscrimineerd. Is de boodschap dat er geen grenzen zijn aan het werk als je in een kmo werkt? Gelukkig gelden de wet van ‘71 en de meting van de arbeidstijd voor alle bedrijven!

Het doel van deze maatregel is dat je je buiten de werkuren op je privé- en gezinsleven kunt focussen. Er wordt een kader vastgelegd voor het niet-beantwoorden van e-mails of de telefoon buiten de werkuren.

Dit recht op deconnectie moet sinds 1 januari 2023 in je bedrijf van kracht zijn.

Er moet een bedrijfs-cao worden gesloten tussen je vakbondsvertegenwoordigers en je werkgever.

Deze cao moet het volgende vermelden:

  • de praktische regelingen voor de toepassing van je recht om buiten je werkuren niet bereikbaar te zijn,
  • de richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen om je rustperiodes, vakanties, en privé- en gezinsleven te waarborgen,
  • er moeten opleidings- en bewustmakingsacties worden georganiseerd over het verstandige gebruik van digitale instrumenten en de risico's die verbonden zijn aan overmatige connectie.

Als je in je bedrijf geen syndicale afvaardiging hebt, moet het arbeidsreglement worden aangepast om ten minste rekening te houden met deze richtlijnen en moet een kopie worden overhandigd aan de ambtenaar van het Toezicht op de Sociale Wetten.

Veel sectoren/bedrijven hebben hierover een cao gesloten. Spreek gerust je afgevaardigden aan in geval van problemen!

De BBTK steunt natuurlijk het recht op deconnectie, maar dit recht bestond al sinds 1971 via de wet op de arbeidstijd en de registratie daarvan. Dit recht benadrukken is een goede zaak, maar het zou in principe overbodig moeten zijn.

Verwar deconnectie niet met wachttijd. 

Het Europese Hof van Justitie is duidelijk: een wachtdienst is óf arbeidstijd óf rusttijd.

Het Hof bevestigt dat wachtdiensten gedurende dewelke de werknemer aanwezig moet zijn op de werkplek en zich beschikbaar moet houden om onmiddellijk zijn diensten te kunnen verlenen, integraal arbeidstijd uitmaken.

Andere wachtdiensten zijn volgens het Hof enkel integraal arbeidstijd indien uit een totaalbeoordeling van alle omstandigheden blijkt dat aan de werknemer verplichtingen worden opgelegd die hem objectief en aanzienlijk beperken in de mogelijkheid om tijdens die dienst zijn tijd vrij in te vullen en aan zijn eigen interesses te besteden.