Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Je rechten op zak 2024 - Faillissement

20/12/2023 | FR / NL
Wat is een faillissement?
Welke stappen moet ik zetten als mijn bedrijf failliet gaat?
Wat houdt de schuldvordering bij de rechtbank in?
Welke claims moeten op de vordering worden vermeld?
Welke ondersteuning biedt je gewestelijke BBTK-afdeling bij het opmaken van de schuldvordering?
Wat is het Fonds voor sluiting van ondernemingen (FSO)?
Op welke vergoedingen kan ik aanspraak maken? 

Een faillissement is een procedure waarbij de ondernemingsrechtbank erkent dat het bedrijf zijn rekeningen niet meer kan betalen en dat er geen beterschap in zicht is. De rechter stelt bij het vonnis een curator aan die het beheer van het bedrijf overneemt. Hij zal het vermogen van het bedrijf verkopen om zo de schuldeisers, waaronder het personeel, geheel of gedeeltelijk te betalen. Naast deze curator stelt de rechter ook een rechter-commissaris aan die een toezichthoudende rol heeft.

Als je bedrijf in faillissement gaat, onderneem je als gedupeerde werknemer best de volgende stappen om ervoor te zorgen dat je geen achterstallig loon of opzeggingsvergoeding misloopt. 

Dien je schuldvordering in bij de ondernemingsrechtbank binnen de termijn die in het faillissementsvonnis is bepaald. Je gewestelijke afdeling zal je de nodige ondersteuning bieden. 

Vraag je voorlopige werkloosheidsuitkering aan bij de ABVV-werkloosheidsdienst. Met deze uitkeringen kan je de financiële gevolgen door de beëindiging van het arbeidscontract beperken, aangezien de betaling door de curator of het sluitingsfonds (FSO) veel later plaatsvindt.

Dien een aanvraag tot tussenkomst in bij het Fonds sluiting ondernemingen (FSO). 

Dat fonds staat deels garant voor de contractuele aanspraken van werknemers en betaalt tevens een sluitingsvergoeding uit. 

Schrijf je in als werkzoekende bij de VDAB (Vlaanderen), Actiris (Brussel) of Forem (Wallonië).

Op het moment van het faillissement zul je waarschijnlijk nog geld moeten ontvangen van de werkgever. Dit zijn de zogenoemde contractuele vergoedingen: achterstallig loon, verbrekingsvergoeding, eindejaarspremie, enz. Als werknemer moet je je aanspraken laten gelden via een schuldvordering bij de ondernemingsrechtbank binnen de termijn voorzien in het faillissementsvonnis. Dit is meestal 30 dagen. De curator neemt hiervoor contact op met de werknemers. 

Kort samengevat: alle vergoedingen waarop je nog recht had op het ogenblik van het faillissement. Denk aan achterstallig loon, loon voor feestdagen, overuren, eindejaarspremie, vakantiegeld voor bedienden, verplaatsingskosten, kledijvergoeding, verbrekingsvergoeding, uitwinningsvergoeding of de bedrijfstoeslag in het kader van SWT, enz…. Als het precieze bedrag van de schuldvordering niet gekend is, kan een provisioneel bedrag opgegeven worden. De curator zal achteraf het definitieve bedrag bepalen.

Je kan terecht bij je BBTK-afdeling voor het opmaken en indienen van de schuldvordering. Voor de afspraak met de vakbondsconsulent neem je best de volgende documenten mee: 

  • je arbeidsovereenkomst; 
  • je loonfiches van het voorbije en van het lopende jaar; 
  • Je vakantiekaart of vakantie-attest; 
  • De documenten over je extralegale voordelen zoals maaltijdcheques; 
  • De groepsverzekering; 
  • Bedrijfswagen- of hospitalisatieverzekering; 
  • Je boekje en een klever van de mutualiteit;
  • Je bankrekeningnummer; 
  • Je identiteitskaart; 
  • Je lidboekje van de vakbond. 

De vakbond dient de volledige en ondertekende schuldvordering in.

Het Fonds voor sluiting van ondernemingen (FSO) heeft als taak om werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.

Afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt kan je aanspraak maken op verschillende soorten vergoedingen. Ongeacht je situatie kan je aanspraak maken op achterstallig loon, andere vergoedingen en voordelen, en het vakantiegeld.

Voor meer informatie over het type vergoedingen en de bedragen die door het FSO worden toegewezen, kun je contact opnemen met je gewestelijke BBTK-afdeling of onze brochure FAQ Faillissement raadplegen.