Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Handen af van de index! Ook voor de hogere lonen

13/10/2022 | FR / NL

Agoria, de werkgeversfederatie van de technologiesector, wil dat de automatische indexering voor de hogere lonen geplafonneerd wordt. Zij stellen dat de index de lonen te snel doet stijgen en dat het systeem aangepast moet worden om een indexsprong te vermijden. Ze stellen voor om vanaf een bepaald niveau de indexering maar gedeeltelijk toe te passen.

Dit idee is niet nieuw, het wordt regelmatig geopperd door werkgevers en bepaalde politici. De BBTK is echter categoriek: handen af van de index! 

Aan de index wordt niet geraakt. Niet aan die voor lagere lonen, noch aan die van de hogere lonen. Voorstellen zoals dit zijn eigenlijk een verdoken aanval op het systeem zelf. 

Waarom is dit zo? 

De index is een mechanisme dat je verlies aan koopkracht gedeeltelijk compenseert wanneer de prijzen stijgen. Het is een correctie of een inhaalbeweging, het is geen loonsverhoging want je kan niet méér kopen met je hogere loon. Zonder de index zouden er veel meer mensen in armoede terechtkomen dan nu al het geval is. De index zorgt voor een stabielere welvaart en geeft zo ook zuurstof aan de economie. 

Aangezien de indexering altijd van toepassing is op het brutoloon, betekent dit ook een indexering van de inkomsten voor de sociale zekerheid. Het klopt dus dat wie een hoger loon heeft een grotere aanpassing ziet, maar in ruil daarvoor moeten zij meer bijdragen aan de sociale zekerheid. Dit is voor iedereen goed nieuws aangezien de inkomsten van de sociale zekerheid voor iedereen belangrijk zijn. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Een goede financiering is dan ook essentieel. 

Een belasting op de woekerwinsten van sommige bedrijven zou een concretere oplossing zijn die niet aan de koopkracht van de gezinnen raakt.