Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Beveiliging van de opgeslagen gegevens

11/04/2018 | FR / NL
Wijzigingen

Om te zorgen dat uw gegevens veilig opgeslagen zijn, worden volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens BBTK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan deontologische geheimhouding daarvan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • Ons intern netwerk en datacenter waarin uw gegevens opgeslagen worden, bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door de modernste technologieën (firewall);
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen.

De BBTK kan deze cookie verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites.

Terug naar privacy beleid