becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Indexeringen februari 2022

28/01/2022 | FR / NL

De levensduurte evolueert, je loon ook. Deze evolutie wordt de automatische indexering van de lonen genoemd.  

Klik op het pamflet van jouw paritair comité voor gedetailleerde info.  

Ken je je paritair comité niet? Neem een kijkje op je loonbrief of spreek je BBTK-delegee aan.

Februari 2022

Pc 130Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf+2%
Pc 152.01Contractuele arbeiders in het vrij gesubsideerd onderwijs+2%
Pc 201Zelfstandige kleinhandel+2%
Pc 202.01Middelgrote levensmiddelenbedrijven+2%
Pc 207Bedienden uit de scheikundige nijverheid+2%
Pc 225.01Bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs+2%
Pc 303.03 Exploitatie van bioscoopzalen+2%
Pc 304Vermakelijkheidsbedrijf (podiumkunsten). +2%
Pc 307Makelarij- en verzekeringsagentschappen+2%
Pc 313Apotheken en tarificatiediensten+2%
Pc 315.02Luchtvaarmaatschappijen+2%
Pc 318.02Gezins- en bejaardenhulp (Vlaamse Gemeenschap)+2%
Pc 319Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten+2%
Pc 319.01Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten (Vlaamse Gemeenschap)+2%
Pc 329.01Socio-culturele sector (Vlaamse Gemeenschap)+2%
Pc 329.03Federale en bicommunautaire socio-culturele sector+2%
Pc 330.03Inrichtingen tandprothesen+2%
Pc 331Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren - Kinderopvang & geestelijke gezondheidszorg+2%
Pc 337Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector+2%
Pc 339Maatschappijen voor sociale huissvestiging+2%