Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Wettelijke basis

12/12/2019 | FR / NL
Waarom deze verklaringen?
Wijzigingen

Waarom deze verklaringen?

Zoals vereist door verschillende regelgevingen en wetten, informeert de BBTK bezoekers van haar websites over het gebruik van gegevens. Het gaat hier voornamelijk om volgende regelgevingen en wetten:

artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005;

- Wet van 10 juli 2012, houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (aangehaald als : wet Telecom)

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna vermeld als “General Data Protection Regulation” of “GDPR”.

De BBTK kan deze verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites.

De laatste wijziging gebeurde op 11/04/2018.

Terug naar privacy beleid