Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Sociale verkiezingen Mei 2020: uitzendkrachten kunnen ook stemmen!

15/10/2019 | FR / NL

In mei 2020 worden in jouw bedrijf sociale verkiezingen gehouden om personeelsvertegenwoordigers te kiezen voor het comité voor de preventie en bescherming van werknemers (CPBW) en de ondernemingsraad (OR). Om een CPBW te hebben zijn er minstens 50 medewerkers nodig in het bedrijf en voor een ondernemingsraad moeten er minstens 100 medewerkers zijn.
Deze keer kunnen ook de uitzendkrachten stemmen!
Dit is de eerste maal en het recht is verkregen dankzij de acties van uw vakbondsorganisaties.


De toegangspoort tot werk in de sector van de contactcenters is vaak een uitzendcontract, maar het is belangrijk voor elke werknemer om zich erkend te voelen als een volwaardige medewerker van het bedrijf.
Om te kunnen stemmen moeten uitzendkrachten aan twee voorwaarden voldoen:

  • 3 maanden of 65 werkdagen in het bedrijf hebben gewerkt (in geval van onderbreking van het contract) tussen 1augustus 2019 en februari 2020.
  • Minstens 26 dagen in het bedrijf werken in de periode april-mei 2020.
    Waarom stemmen bij sociale verkiezingen?- Stemmen is belangrijk omdat je kiest wie je bij de directie zal vertegenwoor-digen;- Stemmen betekent jouw steun verlenen aan de afgevaardigden die dagelijks onderhandelen over de salarissen en arbeidsvoorwaarden voor alle medewer-kers;
  • Stemmen betekent bevestigen dat zowel uitzendkrachten als andere me-dewerkers rechten hebben. In verschillende bedrijven wordt door uw afgevaardigden onderhandeld over overeenkomsten om uitzendcontracten om te zetten in vaste contracten na bij-voorbeeld 2 contracten of na een aantal maanden uitzendwerk.We onderhandelen ook over overeenkomsten om die er voor zorgen dat alle vakbondsleden een vakbondspremie ontvangen, op dezelfde manier als leden met een uitzendcontract.

Sinds 2006 organiseert UNI ICTS (de wereldvakbond voor werknemers uit de Telecom en contactcenters) in de maand oktober een week van actie in de contactcenters. Elk jaar nemen uw vakbondsorganisaties deel aan het evenement: wij brengen een thema onder de aandacht en organiseren bewustmakingsactiviteiten en ontmoetingen met medewerkers van contactcenters om uw werkomstandigheden te verbeteren.