Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Vlaams opleidingsverlof

03/01/2022 | FR / NL
Welke opleidingen kan ik volgen met VOV?
Mag ik op opleidingsverlof wanneer ik wil?
Moet ik mijn verlof spreiden?
Wordt het opleidingsverlof betaald?
Ik werk deeltijds. Heb ik ook recht op opleidingsverlof?
Wat moet ik concreet doen voor mijn aanvraag?
Ben ik beschermd tegen ontslag?

Afwezig zijn van het werk om een cursus te volgen, met behoud van loon? Dit is mogelijk in het kader van het Vlaams opleidingsverlof (VOV).

VOV is een recht voor alle werknemers uit de privésector met een arbeidsovereenkomst, en ook voor sommige deeltijds werkenden.

Opgelet, sinds 1 juli 2014 is het vroegere stelsel van betaald educatief verlof geregionaliseerd. Voortaan zijn uitsluitend de gewesten en de Duitstalige gemeenschap bevoegd voor de opleidingstypes die recht geven op verlof, het aantal uren verlof dat per opleidingstype toegekend kan worden, het bedrag van de terugbetaling aan je werkgever, enz. Die aspecten kunnen dus van gewest tot gewest verschillen.

De bepalingen die betrekking hebben op het individuele arbeidsrecht (recht op afwezigheid van het werk, bescherming tegen ontslag, behoud van recht op loon, ...) blijven federaal van aard en blijven dus dezelfde in alle gewesten van het land.

Wat is Vlaams opleidingsverlof?

VOV is verlof op het werk voor een beperkt aantal uren. Dat aantal stemt overeen met het aantal uren van een erkende opleiding of vorming. De cursus mag ook buiten de werktijd vallen. Voor deze uren ontvang je wel een (geplafonneerd) loon.

Welke opleidingen kan ik volgen met VOV?

Het gaat om cursussen in het onderwijs, vormingscursussen en bepaalde beroepsopleidingen en algemene opleidingen. De cursus of opleiding moet erkend zijn voor VOV. Het moet gaan om een cursus van minstens 32 uren per schooljaar (behoudens uitzonderingen). Er hoeft geen band te zijn tussen de gevolgde opleiding en je dagelijkse activiteit. Het aantal uren VOV is begrensd in functie van de gevolgde opleiding, tussen 80 en 180 uren per jaar.

Zoals hierboven gezegd zijn de gewesten bevoegd voor de opleidingstypes, het aantal uren per opleidingstype en het bedrag van de terugbetaling. Hierbij kunnen dus onderling verschillen zijn.

Meer informatie is te vinden op volgende websites:

Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

Wallonië: https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-conge-education-paye.html

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://economie-werk.brussels/educatief-verlof-faq

Mag ik op opleidingsverlof wanneer ik wil?

Het Vlaams opleidingsverlof is een recht voor de werknemer. De werkgever kan dus niet weigeren, maar de planning van het verlof moet in overleg met de werkgever gebeuren. Het Vlaams opleidingsverlof wordt op het vlak van de onderneming gepland in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemers.

Als er vakbonden in je bedrijf aanwezig zijn, zal het met hen zijn dat de nodige afspraken worden gemaakt. De werkgever kan het opnemen van VOV namelijk weigeren als te veel werknemers op hetzelfde ogenblik van dit recht gebruik willen maken. Het kan dus zeker geen kwaad je op voorhand te informeren hoe de situatie in jouw bedrijf ervoor staat.

Moet ik mijn verlof spreiden?

Het verlof moet opgenomen worden tussen de datum van de aanvang van de opleiding, of de eerste effectieve aanwezigheid bij laattijdige inschrijving, en de datum van het laatste examen van de eerste zittijd. In geval van een tweede zittijd wordt de periode verlengd tot het einde van deze zittijd op voorwaarde dat de werknemer effectief deelneemt aan de examens.

Wordt het opleidingsverlof betaald?

Ja. Je ontvangt je normale loon met een begrenzing van € 3.047 bruto per maand (schooljaar 2020-2021). Je werkgever betaalt maar krijgt alles terug van het fonds voor opleidingsverlof. Het kan zijn dat in jouw bedrijf een afspraak bestaat met de werkgever waardoor je toch je volledig loon ontvangt.

Ik werk deeltijds. Heb ik ook recht op opleidingsverlof?

Sommige deeltijdse werknemers kunnen ook opleidingsverlof opnemen. De duur van het Vlaams opleidingsverlof wordt berekend naargelang van de wekelijkse arbeidsduur. Bij het vaststellen van de loongrens die van toepassing is op de deeltijdse werknemers, moet de grens die van toepassing is op de voltijdse werknemer naar verhouding worden toegepast (€ 3.047 per maand).

Wat moet ik concreet doen voor mijn aanvraag?

Om recht te hebben op opleidingsverlof moet je:

  • binnen de 30 dagen na het begin van de opleiding een inschrijvingsbewijs aan je werkgever overhandigen. Voor een cursus die het normale schooljaar volgt, moet je het bewijs afgeven vóór 31 oktober;
  • een driemaandelijks getuigschrift van regelmatige aanwezigheid bezitten. Dit wordt verstrekt door de opleidingsinstelling.

Je moet de lessen overigens nauwgezet en stipt volgen. Je mag niet meer dan 10% van de lessen onregelmatige afwezig (niet gerechtvaardigd door erkende motieven zoals ziekte, beroepsredenen, uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter, ...) zijn.

Ben ik beschermd tegen ontslag?

Je werkgever mag je niet ontslaan vanaf het ogenblik waarop je jouw aanvraag om het Vlaams opleidingsverlof te genieten hebt ingediend. Die bescherming geldt tot op het einde van de opleiding, behalve om redenen die niets te maken hebben met het VOV. Je werkgever moet dat dan bewijzen.