becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Indexeringen januari 2022

23/12/2021 | FR / NL

De levensduurte evolueert, je loon ook. Deze evolutie wordt de automatische indexering van de lonen genoemd.  

Klik op het pamflet van jouw paritair comité voor gedetailleerde info.  

Ken je je paritair comité niet? Neem een kijkje op je loonbrief of spreek je BBTK-delegee aan.

Januari 2022

Pc 200Aanvullend paritair comité voor Bedienden (APCB)+3,58%
Pc 202.00Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren+1%
Pc 210Bedienden van de Ijzernijverheid+2%
Pc 216Notarisbedienden+1,77%
Pc 217Casinobedienden+3,219%
Pc 220Bedienden uit de voedingsnijverheid+3,22%
Pc 226Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken+3,95%
Pc 302Hotelbedrijf+3,219%
Pc 303.01Filmproductie+2%
Pc 306Verzekeringswezen+3,94541%
Pc 309Beursvennootschappen +1,3028%
Pc 310Banken+1,30%
Pc 311Grote kleinhandelszaken+2%
Pc 320Begrafenisondernemingen+2%
Pc 323Beheer van gebouwen en voor de dienstboden+3,58%
Pc 330.01Gezondheidsinrichtingen en -diensten+2%
Pc 330.02Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen- en diensten+2%
Pc 330.04Overige gezondheidsdiensten en instellingen+2%
Pc 331Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren exclusief Kinderopvang en geestelijke gezondheidzorg+2%
Pc 333Toeristische attracties+3,58%
Pc 340Orthopedische technologieën+3,58%
Pc 341Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten+3,58%