becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

LIDL: nieuwe onderhandelingsronde

19/09/2022 | FR / NL

We onderhandelen al jaren met de directie om de werkdruk te verlagen. 

De problemen die in 2018 werden aangeklaagd, blijven bestaan: 

Te hoge werkdruk, hoog personeelsverloop, ziektepercentage hoger dan andere bedrijven in de sector. Onzekere contracten, buitensporige flexibiliteit voor de deeltijdse werknemers en moeilijkheden om aan te werven blijven de meest acute problemen.

Wat wil de directie? Wat willen wij om een collectieve overeenkomst te sluiten...

Meer flexibiliteit 

- Behoud van de huidige flexibiliteit voor de deeltijdsen 

- Flexibiliteit creëren voor de voltijdsen (wat in de praktijk zal leiden tot een annualisering van de arbeidstijd, met weinig loontoeslagen, die bovendien lager zijn dan de wettelijke toeslagen)

- De hele tijd studenten, in de week en in het weekend, wel met quota's, maar die veel te breed zijn

 

- Een basiscontract van bij de indiensttreding en waarmee je kan leven. Het Lidl-model maakt het – gezien de maximale polyvalentie die aan de werknemers wordt opgelegd – mogelijk om voltijdse contracten bij de aanwerving aan te bieden!

- Minder flexibiliteit voor de deeltijdsen (tegenwoordig flexibiliteit +12 -12 uur/week zonder wettelijke of conventionele basis)

- Geen behoefte aan flexibiliteit voor de voltijdsen

- Maatregelen 45+ die de ziektecijfers effectief doen dalen en de werknemers welzijn bieden. 

- Een re-integratiebeleid van de langdurige zieken dat alle werknemers een toekomst in het bedrijf garandeert. De directie stelt 60 aangepaste posten voor... 60 posten voor een bedrijf met duizenden werknemers! Een pleistertje op een houten been.

- Een versterkte vliegende ploeg.

- Meting van de arbeidstijd in de filialen die representatief is voor de werkelijke werkdruk. Ook hier stellen we vast dat de directie op eigen houtje initiatieven neemt, ondanks het lopende sociaal overleg. Voortdurend overleg over dit onderwerp is essentieel.

- Een beperkt aantal studenten   (met duidelijke omkadering)

Naast de problemen die al maanden op tafel liggen, ligt er nog een ander dringend dossier op tafel: je koopkracht. Door de hoge vlucht van de energieprijzen kan je niet meer waardig leven. Ook hier moet Lidl zijn steentje bijdragen om o.a. je verplaatsingskosten aan te vullen en je koopkracht in het algemeen te verbeteren. Dit is ook de boodschap die we tijdens de vergadering van de SA op 27/09 naar voren zullen brengen!

Blijf gemobiliseerd en luister naar je afgevaardigden!