candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

ALDI: kortingsbon "energie" 150 euro voor personeel

19/09/2022 | FR / NL

Enige tijd gelede spraken de vakbonden en directie bij ALDI af om regelmatig samen te zitten over allerlei dossiers. Vooral over zaken die lokaal binnen de centrales niet opgelost kunnen worden. De vergadering van 15 september is geen lege doos gebleven. We kunnen alvast uitpakken met enkele punten, ook al is nog niet alles opgelost.

Tussenkomst vervoerskost woon-werkverkeer

De directie zal de verhoging (werd eerder overeengekomen) van de tussenkomst in de vervoerskost woon- werkverkeer, tot gemiddelde 85% van de prijs van de treinkaart in 2e klasse voor een overeenstemmende afstand, tot 31/12/2022 verlengen. In functie van de evolutie van de brandstofprijzen zal ALDI beslissen tot een bijkomende verlenging ten belope van 3 maanden.

Verhoging toeslag barema ziektevervangers

De ziektevervangers ontvangen vanaf 01/11/2022 een toeslag van 12 % (in plaats van 10%) op het normale barema en de OPU-premie.

€150 euro kortingsbonnen

Ten gevolge de huidige uitzonderlijke moeilijke economische omstandigheden, zal elke bediende een eenmalig en niet-recurrent voordeel van € 150 toegekend worden onder de vorm van kortingbonnen. Dit ongeacht hun contractregime!

Hierbij gelden volgende modaliteiten:

  • de bediende moet in dienst zijn op 15/09/2022 en nog steeds in dienst zijn op 30/11/2022;
  • de kortingbonnen worden uitgereikt samen met de uitreiking van de geschenkcheques en kortingbonnen n.a.v. Sinterklaas;
  • uitgesloten zijn bedienden die op 15/09/2022 in voltijds tijdskrediet of voltijds thematisch verlof zijn, evenals de bedienden die op bovenvermelde datum langer dan 1 jaar afwezig zijn wegens ziekte.

De kortingbonnen geven recht op een korting van € 2 per aankoopschijf van 10 euro.

Aanpassing dienstreisvergoeding

Vanaf 2023 zal ALDI voor wat betreft de aanpassing van de dienstreisvergoeding de aanpassingen aan het ambtenarenforfait toepassen vanaf 01/07 in plaats van 01/10

Voor 2022 zal de aanpassing van de dienstreisvergoeding naar het bedrag van € 0,4170 per km retroactief toegepast worden vanaf 01/07/2022 

Vervangpremie AWM 

De vervangingspremie AWM vanaf 01/01/2023 betaald worden per minuut dat de AWM de WM effectief vervangt 

Meeruren in filialen

ALDI brengt de bestaande afspraken betreffende inplanning, compensatie of uitbetaling van meeruren in herinnering van de leidinggevenden en vraagt een correcte toepassing hiervan

De syndicale druk bij ALDI heeft zijn vruchten afgeworpen. Wij blijven aandacht hebben voor jullie bekommernissen. Blijf alvast praten met je afgevaardigden over zaken die je zorgen baren.