becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Winkels steeds méér open... No way!

15/07/2022 | FR / NL

De deuren van de winkels openhouden tot 22 uur: dat is één van de plannen die momenteel in het parlement op tafel liggen. Zowel Open VLD als MR pleiten immers voor een verdere uitbreiding van de openingsuren van de winkels. Ook de afschaffing van de verplichte rustdag voor de werknemers staat op het menu. De BBTK kant zich hevig tegen deze voorstellen. Geen sprake van dat de werknemers als pionnen op het schaakbord van de economie worden gebruikt.

Dit debat is niet nieuw. Al enkele jaren dromen de liberalen ervan om de openingsuren van de winkels uit te breiden tot 22 uur en komen ze geregeld met dit idee terug op de proppen. Hun credo luidt: we moeten ons aanpassen en zo flexibel mogelijk zijn in naam van de consumptiemaatschappij. Dankzij latere openingsuren zouden fysieke winkels beter kunnen concurreren in een omgeving waar e-commerce een dominante plaats heeft ingenomen. Ze gaan zowaar nog een stap verder en eisen zelfs de afschaffing van de wekelijkse rustdag. 

De huidige regelgeving voorziet nochtans al vrij uitgebreide openingstijden die de consument voldoende mogelijkheden biedt om het perfecte moment voor zijn boodschappen uit te kiezen. Zo staat in de wet dat winkels open kunnen zijn van 5 uur tot 20 uur (en tot 21 uur op vrijdag). En er moet ook een wekelijkse rustdag zijn, d.w.z. een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag (of een andere dag) om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. In de praktijk openen de meeste winkels hun deuren van 8 tot 20 uur (21 uur op vrijdag). Voor heel wat ketens betekent dit dus in totaal 73 openingsuren (van de 91 openingsuren die de wet toestaat). Wat erop neerkomt dat de winkels momenteel op weekbasis meer dan de helft van de tijd open kunnen zijn, als ze dat willen. Een brede waaier aan mogelijkheden om te winkelen...

De druk op de werknemers van de handel is al immens, geen sprake van om die nog verder op te voeren. De BBTK wijst de gelanceerde voorstellen radicaal af en zal zich verzetten tegen elke poging om de arbeidsvoorwaarden in de handel te flexibiliseren. 

Een verdere uitbreiding van de openingsuren in de handel en een afschaffing of afwijking van de wekelijkse rustdag is niet gegrond en zal de toestand in de sector zeker niet verbeteren, wel integendeel. Beslissingen in die zin zouden ongetwijfeld negatieve gevolgen hebben voor de 200.000 werknemers in de handel en zouden een nieuw precedent vormen. Zo’n verandering goedkeuren zou betekenen dat nachtwerk gebanaliseerd wordt. Iets uitzonderlijks zou op vraag van de consument iets noodzakelijks worden. Bovendien roept dit wetsvoorstel talrijke vragen op omtrent het evenwicht tussen privé- en beroepsleven (hoe kan je werk en gezin combineren met dit soort uurroosters?), de verantwoordelijkheid van de werkgevers ten opzichte van deze flexibiliteit (hoe het werk beheren, wat met kinderopvang als je als werkne(e)m(st)er in de handel laat werkt?), de veiligheid van de werknemers en de werklast (zal de uitbreiding van de openingsuren gekoppeld worden aan extra aanwervingen?). En dit alles onder het mom van de onmisbare noodzaak om de consument meer shopmogelijkheden te bieden… 

Tot slot wijzen we er nog op dat alles wat te maken heeft met openingsuren en rustdagen een impact heeft op de arbeidsvoorwaarden. Deze materie valt uitsluitend onder het sociaal overleg. Geachte dames en heren liberalen, wij nemen nota van uw belangstelling voor de toekomst van de handel. Het is aan de sociale gesprekspartners van de sector om de lijnen voor de toekomst uit te zetten. Alleen collectieve oplossingen waarover tussen de sociale partners is onderhandeld, zullen de uitdagingen van de sector kunnen aangaan.