becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Pc 331 (KO) | Een volwaardig werknemersstatuut voor alle onthaalouders!

06/07/2022

Binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR), een instelling die ministers en het parlement kan adviseren over arbeidsrechtelijke zaken, bereikten we een akkoord met de werkgeversorganisaties rond het werknemersstatuut voor onthaalouders.

Veel onthaalouders zitten momenteel nog in een ‘sui generis’-statuut, waarbij ze belangrijke werknemersrechten niet hebben. In het advies van de NAR wordt om die reden een uitdoofscenario naar voor geschoven.

Vanaf 1 juli 2024 krijgen alle nieuwe onthaalouders het werknemersstatuut. Voor de onthaalouders die momenteel nog tewerkgesteld zijn onder het ‘sui generis’-statuut moet er worden gekeken naar een zachte, geleidelijke overgang naar het werknemersstatuut. 

Let op: als bestaande onthaalouder ben je niet verplicht om over te stappen naar het nieuwe statuut. Tot 30 juni 2024 zal het mogelijk zijn om aan te geven dat je niet wenst over te stappen naar het nieuwe statuut, en dus je ‘sui generis’-statuut wenst te behouden. 

Dit advies is nu overgemaakt aan de federale regering, die de verdere stappen zal moeten nemen en ook, samen met de Vlaamse regering, zal moeten voorzien dat er voldoende middelen vrijgemaakt worden opdat het werknemersstatuut gefinancierd kan worden. 

De BBTK ijvert al langer voor een volwaardig werknemersstatuut voor de onthaalouders. Dankzij een aantal kleinere projecten zijn er in het verleden al onthaalouders kunnen overstappen naar het nieuw statuut, maar dit advies is een mooie stap in de goede richting voor zij die deze kans nog niet hebben gekregen. 

Nog vragen of opmerkingen over dit advies? Aarzel niet om je BBTK-afdeling te contacteren. Nog geen lid? Op onze website kan je een lidmaatschapsformulier vinden. Volg ons zeker ook op Facebook op de pagina ‘ABVV social profit’ voor het laatste nieuws uit je sector.

Samen sterk!