candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Pc 335: een akkoord in jouw sector!

09/10/2023 | FR / NL

Er is een eerste sectoraal akkoord in jouw paritair comité, pc 335, dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen. Een sectoraal akkoord is belangrijk omdat het van toepassing is op alle werknemers in de sector, ook in bedrijven waar er weinig of geen vakbondsvertegenwoordiging is. Ook dat is solidariteit. Wij geven je kort mee wat je moet weten.

Koopkracht

  • De lonen worden geïndexeerd tot en met € 3.500 bruto per maand op 1 januari 2024 en 1 januari 2025. Deze indexering wordt gecorrigeerd door individuele en collectieve loonsverhogingen (verhogingen op basis van anciënniteit tellen hiervoor dan weer niet mee). Wordt er bij jouw werkgever vandaag al een indexeringsmechanisme toegepast dat gunstiger is? Dan blijft dat uiteraard van toepassing en wordt het sectorale mechanisme niet toegepast. Deze indexering wordt dus enkel ingevoerd bij bedrijven waar er vandaag nog geen mechanisme bestaat.
  • Er komt vanaf 1 januari 2024 een sectoraal minimumloon van € 2.053 bruto per maand. Dit is 5% hoger dan het gewaarborgd minimum maandinkomen.

Tijdskrediet

Er komt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die geldt vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 en je recht geeft op: 

  • tijdskrediet met motief 24 maanden voltijds of halftijds voor werknemers met minstens 3 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • tijdskrediet met motief 36 maanden voltijds of halftijds voor werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • tijdskrediet met motief 51 maanden voltijds of halftijds voor werknemers met minstens 8 jaar anciënniteit in de onderneming.

Opleiding

In ondernemingen minder dan 20 werknemers: 1 individuele opleidingsdag per jaar voor wie voltijds werkt 

In ondernemingen met 20 of meer werknemers is er een groeipad. Dat wilt zeggen: 

  • vanaf 1 januari 2023: 2 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse werknemer; 
  • vanaf 1 januari 2026: 3 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds werknemer;
  • vanaf 1 januari 2028: 4 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds werknemer;
  • vanaf 1 januari 2030: 5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds werknemer.

Heb je nog opleidingsdagen over op het einde van het jaar? Dan kan je die overdragen naar het volgende jaar. Dit deel van het akkoord geldt tot 2030

Mobiliteit 

Vanaf 1 oktober 2023 heb je recht op een fietsvergoeding van € 0.27/afgelegde kilometer per dag. Het maximum is 40 km heen en terug, wat gelijk is aan € 10.80 per dag. 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (ex-brugpensioen) lange loopbaan

Het sectorale stelsel wordt verlengd. Wie 60 jaar oud is, 40 jaar gewerkt heeft en minstens 10 jaar anciënniteit in het bedrijf heeft, kan hier beroep op doen. 

Dit is het eerste sectorale akkoord in dit paritair comité, een belangrijke stap vooruit dus. Wil je meer informatie over je sector? Spreek je BBTK-delegee aan of contacteer je lokale afdeling. 

Ben je nog geen lid? Dat kan via deze pagina. 

Samen sterk!