Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Ook Delhaize moet de wet respecteren: BBTK dient klacht in tegen directie

06/04/2023 | FR / NL

Vier weken na de aankondiging dat Delhaize haar 128 winkels in eigen beheer wilt franchiseren en dat er 280 jobs op de hoofdzetel zullen verdwijnen, dient de BBTK een strafrechtelijke klacht in bij het Arbeidsauditoraat van Brussel wegens het niet respecteren van de wet-Renault en het verzaken aan de raadpleging- en informatieplicht. De directie van Delhaize verklaart in de pers steevast bereid te zijn de dialoog aan te gaan en transparant te willen zijn maar hun daden staan hier haaks op en het sociaal overleg wordt niet gerespecteerd. Het gaat om een klacht tegen de rechtspersoon-werkgever (Delhaize) maar ook drie leden van de directie. 

Voldongen feit

Op 7 maart stelde de directie van Delhaize hun “Toekomstplan” voor op een bijzondere Ondernemingsraad. Dit plan houdt onder andere de franchisering van 128 winkels en het verdwijnen van jobs op de hoofdzetel in. Wanneer een bedrijf een economisch of commercieel besluit neemt dat leidt tot een collectief ontslag is de wet-Renault van toepassing en is er een te volgen procedure.

De BBTK stelt echter vast dat het sociaal overleg niet gerespecteerd wordt, aangezien er geen discussie plaatsvond en ook de drie bijzondere Ondernemingsraden die volgden geen enkel resultaat hebben opgeleverd. Het plan werd voorgesteld als een voldongen feit. Bovendien krijgen de werknemersvertegenwoordigers überhaupt niet de nodige informatie die nodig is om goed overleg te kunnen plegen.

Na drie mislukte bijzondere Ondernemingsraden zou het de directie van Delhaize geweest zijn die Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) vroeg een sociaal bemiddelaar aan te stellen (wat ook gebeurd is). Nochtans waren de vakbonden op elke bijzondere Ondernemingsraad aanwezig om te luisteren en daarna te onderhandelen en bovendien was het de directie die het nodig vond een gewone Ondernemingsraad (die al lang gepland stond) te saboteren door de vakbonden te behandelen als terroristen en aan strenge veiligheidsprocedures te onderwerpen.

Daarnaast verklaarde Delhaize via hun woordvoerder in de pers (De Tijd, 15 maart) dat ze de 280 jobs die op de hoofdzetel zouden verdwijnen, zullen spreiden en dat het daarom dus niet nodig is de procedure-Renault op te starten.

Nog in de pers zegt de directie de dialoog aan te willen gaan en de sereniteit te willen bewaren maar ondertussen worden de stakende werknemers op het terrein dagelijks geconfronteerd met intimidatie en deurwaarders op de stakingspiketten. De directie vindt dat zij gewoon gebruikmaken van het recht door beroep te doen op deurwaarders.

De BBTK doet nu beroep op het recht door klacht in te dienen wegens het niet respecteren van de wet-Renault, wat gesanctioneerd wordt volgens het Sociaal Strafwetboek.

Niemand staat boven de wet, ook Delhaize niet. De werknemers zijn geen ordinair koopwaar.