Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Pc 219 – Erkende controleorganismen: een akkoord in jouw sector!

06/11/2023 | FR / NL

Goed nieuws voor wie werkt in paritair comité 219: er is een sectoraal akkoord voor de periode 2023 - 2024. Een sectoraal akkoord is belangrijk omdat het een kader biedt voor de onderhandelingen in de bedrijven. We geven je kort mee wat je moet weten.

Koopkracht

Het sectoraal akkoord voorziet een koopkrachtpremie voor werknemers in bedrijven die winst gemaakt hebben:

  • € 400 indien de bedrijfswinst in 2022 groter was de gemiddelde bedrijfswinst in 2018 – 2021; 
  • € 600 indien de bedrijfswinst in 2022 minstens twee maal de gemiddelde bedrijfswinst in 2018 -2021 is. 

De premie is pro rata de arbeidstijd. Dat wil zeggen dat als je halftijds werkt, je de helft zal ontvangen.  

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding gaat van € 0,24 naar € 0,27

Baanvergoeding voor niet-sedentaire werknemers

Het akkoord laat toe dat de vergoeding aan werknemers die niet-sedentair zijn, hoger is dan wat de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van 2012 toeliet. Het gaat nu om € 17 in totaal als er geen maaltijdcheques worden betaald. 

Vorming

Het individueel recht op vorming wordt opgetrokken: 2 dagen in 2023, 2,5 dagen in 2024, 3,5 dagen in 2025 en 5 dagen in 2026

Werkbaar werk en eindeloopbaan

Er komt een recht op onbeschikbaarheid via een sectorale cao.

Kan je je anciënniteitsverlof niet opnemen door ziekte? Dan moet dit vanaf nu uitbetaald of overgedragen worden naar volgend jaar.

De bestaande systemen het Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) en landingsbanen worden verlengd tot 30 juni 2025. Je kan een landingsbaan aanvragen vanaf 55 jaar.

Er komt ook een sectoraal systeem van ‘zachte landingsbanen’ waarbij je vanaf 58 jaar een ‘lichtere’ functie kan aanvragen. Je kan tot € 100 bruto ontvangen indien er loonverlies is. 

Verplaatsingstijd inspecteurs

De duur van de reistijd die door de werknemer ten laste wordt genomen, vermindert vanaf 1 januari 2024 van 7u/week naar 6u/week.

Is er in jouw bedrijf al een betere afspraak? Dan verandert er niets. 

Deze vermindering van de reistijd ten laste van de werknemer geldt niet voor de bedienden die hun afspraken nog helemaal autonoom regelen.

Afspraken rond elektrische en hybride wagens

Heb je als werknemer kosten thuis voor de installatie van laadinfrastructuur voor je elektrische bedrijfswagen? Die zijn ten laste van je werkgever zolang ze als standaardkost worden beschouwd (zaken zoals een verzwaring aansluiting woning, extra kabel verre afstand, extra werken voor bekabeling vallen hier niet onder).

Heb je nog vragen? Spreek je BBTK-delegee aan of neem contact op met je lokale afdeling

Samen sterk!